ZUBI ZAHAR HERRI IKASTOLAN COVID 19AREN AURREAN JARDUTEKO ESTRATEGIAK

2021-2022IKASTURTEA

(2021.09.01)

IKASTOLAN MASKARA DERRIGORREZKOA DA

Protokoloa dinamikoa da, eta osasun-agintariek ezarritako jarraibideen arabera eguneratuko da une oro

1. Osasun-segurtasunerako arau orokorrak: osasun- eta hezkuntza-arduradunen arautegia eta protokoloak ezagutzea eta ezagutaraztea, betetzea eta betearaztea.

Ikastetxearen urteko Planerako hausnarketaren eta erabakiak hartzeko prozesuaren Printzipioak ondoko hauek dira:

 • Lehentasuna ematea ikasle guztien aurrez aurreko irakaskuntzari. Lehentasuna emango zaio Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleen aurrez aurreko irakaskuntzari.
 • Lehentasuna ematea ikasle zaurgarrienen aurrez aurreko irakaskuntza eta arretari, bereziki  Hezkuntza Premia Berezien indize altua dutenei (INE indizea)  
 • Familien inplikazioa eta koordinazioa bultzatzea eta sendotzea.
 • Higiene- eta prebentzio-ohiturak lantzea eta sustatzea ikasleen artean, kutsatzearriskuak murrizteko xedearekin.
 • Alderdi emozionalak eta arreta pertsonalizatua lantzea.
 • Eskolaren oinarrizko prestakuntza eta garapen teknologikoa ziurtatzea, online jarduera berme guztiekin garatu ahal izateko.
 • Ikasle, irakasle eta irakasle ez diren langileen gaitasun digitala bultzatzea.  
 • Ikasle guztiei sarbide digitala bermatzea.
 • Curriculumaren funtsezko osagaiak identifikatzea eta lehenestea irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan.

Transmisio arriskua murrizten laguntzeko ekintzak bost lerrotan bil daitezke:

 1. 1,5 metroko segurtasun-tartea mantentzea pertsonen artean.
 2. Maskarak erabiltzea eta arnas higienea. Arnas higieneari dagokion arloan sartzen da infekzioa ez barreiatzeko maskarak erabiltzea.
 3. Eskuen higienea. Neurri garrantzitsua, eskuek gainazaletatik birusa transmititzeko duten gaitasunagatik. Urarekin eta xaboiarekin egin daiteke, baita soluzio hidroalkoholikoekin ere.
 4. Garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena. Sarritan garbitu eta desinfektatu behar dira pertsonekin kontaktuan dauden gainazalak. Aldian-aldian eta egokiro aireztatzea ere oso faktore garrantzitsua da espazio itxietan kutsatzeko arriskua murrizteko.
 5. Kontaktu-kopurua murriztea. Mugatu egin behar da talde-jardueretan parte hartzen duten pertsonen kopurua. Ahal dela, jarduerak talde txikiagoetan egin behar dira, talde egonkorrak osatuz eta segurtasun-tartea mantenduz haien artean.

2. Ikasleen sarrerak eta irteerak.

Sarrera eta irteera guztiak musukoa jarrita egin beharko dira.

Etapa guztietan ordutegi moldaketak egin dira pilaketak saihesteko asmoz:

ETAPA GOIZEKO ORDUTEGIA JOLAS ORDUA ARRATSALDEKO ORDUTEGIA
HH 9.30-12.30 (sarrera malgua) 12.00-12.30

14.30-16.30

LH 1,2,3 9.05-12.35 11.05-11.35 14.15-16.15
LH 4,5,6 8.55-12.25 10.25-10.55 14.20-16.20

DBH

astelehena, asteartea eta ostegunetan

8.00-12:30 10:00-10:30 13:30-15:30

DBH

asteazken eta ostiraletan

8.00-14.05

9.50-10.10

12.00-12.15

 

3. Ikastaldeak, gelak, tailerrak, liburutegia, gimnasioa, informatika-gela, aldagelak, laborategiak kudeatzea.

Ikastolako gainontzeko geletan, hala nola, tailerrak, musika gela...sarrera eta irteeretan ikasleek eskuak garbituko dituzte eta irakasleak talde aldaketa bakoitzean gela desinfektatu beharko du.

4. Barne joan-etorriak, bisitariak.

Barne joan-etorriei dagokienez, ahalik eta gehien murriztuko dira. Irakasleekin hitz egin ahal izateko hitzordua eskatu beharko da eta taldeko bilerak on-line egitea hobesten bada ere, momentuz presentzialtasunari lehentasuna emango zaio babesteko neurri guztiak kontutan hartuz.

5. Patioa eta atsedenaldiak.

HH 3,4,5

12.00-12.30

Jolastoki txikia / Soinketa gela

Beheko jolastokia

Goiko jolastokia

LH 1,2,3

 

11.05-11.35

Goiko jolastokia / goiko jolastoki erdia 

Beheko jolastokia

Parkea / goiko jolastoki erdia

LH 4,5,6

10.25-10.55

Goiko jolastokia / goiko jolastoki erdia 

Beheko jolastokia

Parkea / goiko jolastoki erdia

DBH 1

9.50-10.10 eta 12.00-12.15

 

10.00-10.30

Beheko jolastokia

   

DBH 2 

9.50-10.10 eta 12.00-12.15

 

10.00-10.30

Goiko jolastokia

   

DBH 3

9.50-10.10 eta 12.00-12.15

 

10.00-10.30

Kanpoan

   

DBH 4

9.50-10.10 eta 12.00-12.15

 

10.00-10.30

Kanpoan

   

*LH1-tik DBH4-ra guztiak musukoarekin egon beharko dira jolas orduetan.

**Taldeak ezin izango dira nahastu.

6. Komunen erabilera.

Komunak gelako izendatuko dira eta  horiek erabiliko dituzte ikasleek.


7. Jantokia.

Jantokian talde egonkorrak mantenduko dira jan orduak txandakatuz.

LEHEN TXANDA 12:30 13:10 KANPORA

 

BIGARREN TXANDA 13:25 14:10 KANPORA

                         

LH1

   

LH2

 

LH4

   

LH3

                         

LH1

   

LH2

 

LH4

   

LH3

                         

DBH1

   

5 URTE

 

LH4

   

LH6

                         

DBH2

   

4-5 URTE

 

LH5

     
                         

DBH3

   

DBH4

 

LH5

     
                         
       

Irakasleak

       

Irakasleak

- Aforoa iraila/ekainean

 

Egun erdiko jardunean hasieratik adierazi beharko da ikaslea jantokian geratu behar den ala ez. Ezingo da erabaki hori aldatu.
Egun osoko jardunean hasterakoan aldiz, egun solteetan bazkaltzen geratu nahi duenak ez du lekua ziurtatuta izango. Jantokiko aforoa mugatua izango da eta ikusi egin beharko da lekurik badagoen edo ez.

-Eguerdiko zaintza

 

HH2

HH3

HH4

HH5

LH1

LH2

LH3

LH4

LH5

LH6

12.30-13.10

Gelan bazkaldu

Gelan bazkaldu

Jantokia

Jantokia

Jantokia

Jantokia

Jolastokian maskarilla

Jolastokian maskarilla

Jolastokian maskarilla

Jolastokian maskarilla

13.10-13.30

Gelan siesta

Zaintza gela

Soinketa gela / Jolastoki txikia

Soinketa gela / Jolastoki txikia

Goiko jolastoki erdia

Goiko jolastoki erdia

Jolastokian maskarilla

Jolastokian maskarilla

Jolastokian maskarilla

Jolastokian maskarilla

13.30-14.15

Gelan siesta

Zaintza gela

Soinketa gela / Jolastoki txikia

Soinketa gela / Jolastoki txikia

Goiko jolastoki erdia

Goiko jolastoki erdia

Jantokia

Jantokia

Jantokia

Jantokia

14.15-14.30

Gelan siesta

Zaintza gela

Soinketa gela / Jolastoki txikia

Soinketa gela / Jolastoki txikia

 

EURIA DENEAN GELAN

 

Gela 1 solairua

Gela 1 solairua Gela 1 solairua Gela 2 solairua Gela 2 solairua Gela 2 solairua

 

 

DBH1

DBH2

DBH3

DBH4

12.30-13.10

Jantokia

Jantokia

Jantokia

Jantokia

13.10-13.30

Goiko jolastokian?

Ludotekan

Kanpoan

Kanpoan

*12.30-etatik 13.30-etara beheko jolastokia lau gunetan banatuko da, gela bakoitzarentzat gune bat.

8. Eskuak garbitzea eta arnas higienea (maskarak).

-Higienea

Prebentziorako, behar-beharrezkoa da ikasleen eta eskolako langileen -irakasle, begirale, zerbitzuetako edo garbiketako langileak…- zein eskola-barrutiko higiene-neurriak areagotzea.

Bai ikasle txikienekin, bai norberaren garbiketarako autonomia mugatzen duen desgaitasunen bat dutenekin, kontuan hartuko dira dokumentu honetan geroago aipatzen diren berariazko ohar batzuk.

Badira arreta berezia eskatzen duten eskola-barrutiko zenbait espazio (irakasleen gela, komunak, liburutegia, eskailerak, etab.) eta objektu (argi-giltzak, ateetako heldulekuak, barandak, etab.). Higiene-neurriak eskola-barruti osorako badira ere garrantzitsuak, are eta garrantzitsuagoak dira oraindik arestian aipatu espazio eta objektuei dagokienez, ikasleen joan-etorri asko hartzen baitituzte egunean zehar. Horrexegatik, espazio eta objektu horietako higiene-neurriak areagotzea komeni da. Nolanahi ere, edozein unetan hezkuntza-jardueraren garapen normalerako beharrezkoak ez diren espazio guztiak itxita egongo dira.

Bereziki zainduko da garbiketa eta desinfekzioa, era berean, espazioen aireztapen naturala areagotuko da, barruko airea berritzen laguntzeko, ahal den neurrian kanpoko airearekin lan eginez.

Azpimarratu beharra dago eskolara egunero bertaratzen diren lagun guztiek ondoko sintomen –edo ondoko sintoma hauetako batzuen- agerpena zaindu beharko dutela: 37 gradutik gorako sukarra, eztul idorra, eztarriko mina, arnasa hartzeko zailtasuna, usainik edo dastamenik ez izatea. Horrelakorik sumatuz gero, etxean gelditu eta beren osasun-zentrora deitu beharko dute.  


-Maskarak

Arau orokor gisa,
- Irakasleek maskara erabili behar dute beti, baita talde egonkorretan ere.
- Haur Hezkuntzan, 6 urtera arte, maskara ez da nahitaezkoa izango, nahiz eta, posible den kasuetan, adin horretatik behera ere erabiltzea gomendatzen den.
- Mugimendua, kantua edo antzekoak eskatzen dituzten irakaskuntza-jardueren kasuan, maskara erabili eta pertsonen arteko distantzia mantendu beharko da.
 

Ikastetxe guztiek maskarak izango dituzte irakasleentzat eta ikastetxeko langileentzat. Ikasleek nork bere maskara eraman beharko dute, baina ikastetxeak maskara bat bermatuko die ikastetxera sartzerakoan maskara hori hainbat arrazoirengatik falta duten ikasleei.
 
Maskararen erabilera zuzena azaldu behar da, gaizki erabiltzeak transmisio-arrisku handiagoa ekar baitezake.
 
*Araudian araututako salbuespenen batengatik maskararik erabili ezin duten 6 urtetik gorako ikasleen kasuan, salbuespen hori medikuaren ziurtagiri ofizialaren bidez edo Osakidetzako dagokion medikuaren ziurtagiriarekin egiaztatu beharko da.

9. Garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena.

Sarritan garbitu eta desinfektatuko dira pertsonekin kontaktuan dauden gainazalak. Aldian-aldian eta egokiro aireztatzea ere oso faktore garrantzitsua da espazio itxietan kutsatzeko arriskua murrizteko.


10. Balizko kasuen kudeaketarako prozedurak.

Ez dute ikastetxera joan behar COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonek, izan ikasle, irakasle edo bestelako langileak, ez eta COVID- 19ren diagnostikoagatik isolatuta daudenek edo etxeko berrogeialdian daudenek ere, COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituen pertsona batekin harreman estua izateagatik.

KASU POSITIBOA

Kasu positibo gisa detektatutako ikaslearen gurasoek edo legezko tutoreek berehala
jakinaraziko diote ikastetxeko zuzendaritzari, erreferentziako ESIarekin harremanetan jar dadin. Azken hau, lurraldeko Osasun Publikoko Zuzendariordetzako erreferentearekin harremanetan jarriko da beharrezko denean.

11. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.

Eskolaz kanpoko jarduerak egin ahal izango dira baldin eta ezarritako protokoloak betetzen badira eta Kontingentzia Planean sartuta badaude –bai ikastetxekoa, bai antolatzen duen erakundearena-, eta hezkuntza-etapa bakoitzerako ezarritako prebentzio-neurriak errespetatzen badira taldekatzeari, distantziari, higieneari, aireztapenari eta maskararen erabilerari dagokienez.

Honako neurri orokor hauek hartuko dira kontuan:

Kontaktuak mugatzea:

Jarduerak egiterakoan, Bizikidetza Egonkorreko Taldeak ahal den neurrian mantentzea gomendatzen da. Taldeak nahastuz gero, aire zabaleko jardueretan eta maila bereko ikasleetan egitea gomendatzen da.
Gosaria edo merienda antolatzen bada, ahal dela, aire zabalean egingo da, Bizikidetza Egonkorreko Taldearen arabera. Barruan bada, aireztapen egokia bermatuko da uneoro.
Eskolaz kanpoko jarduera egiteko behar diren objektuak parteka daitezke (baloiak, xake-fitxak, zintak, etab.), jarduera egin aurretik eta ondoren eskuetako higienea eginez, eta materialak garbituz talde-aldaketen artean.

Prebentzio pertsonaleko eta aireztapeneko neurriak jardueraren arabera:

Aire zabaleko jarduerak lehenetsiko dira. Lehentasuna emango zaio aire zabalean ariketa fisiko bizia egiteari.
Horrelako jarduerak egiten dituzten langileei dagokienez, ikastetxeetako langileei aplikatzen zaizkien babes-neurri berak aplikatuko dira, eta egokitu egingo dira haur-hezkuntzako edo hezkuntza bereziko ikasleak dituzte taldeak badira.

Zaintza:

Zaintza zerbitzua HH, LH1 eta LH2ko ikasleentzat eskainiko da.
Hiruhilabete bakoitzaren hasieran eman beharko da zerbitzu hau erabiliko duen ikaslearen izena. Zerrenda horretatik kanpoko ikasleek ezin izango dute zerbitzua erabili.
Jardueretan parte hartzen dutenen erregistro bat egingo da, COVID-19 kasuaren aurrean kontaktuak aztertu ahal izateko.

Ikastetxeetako eragina aztertzen jarraituko da eta eskolaz kanpoko jarduerei buruzko neurri berriak hartuko dira. LABIk proposatutako edozein neurrik lehentasuna izango du puntu honetan ezarritakoaren aurretik.