Hileko ipuina

Hiru formatu izango ditu, bata bideoa, bestea "paperezko" ipuina pdf formatuan eta, azkenik, audioa; ikusteko, entzuteko eta irakurtzeko, aukeran.

Bai etxean bai ikastolako gelan erabilgarri izango direlakoan eskaintzen ditugu.

 

i r u d i a k :
I R R I M A R R A  i l u s t r a z i o a


i p u i n a :
Y o l a n d a  A r r i e t a

 

Etiketak